Fundamentalizm (Fundamentalism-Köktencilik) bir inanç/görüş sisteminin orijinal veya temel prensiplerine tam ve sorgulanmaz bir inançla bağlanma anlamına gelen kavramdır. Bu bağlılık mutlak bir bağlılıktır ve çoğu zaman fanatik bir militanlıkta akseder. Genellikle dinî metinler ve dinlerle ilgili olarak kullanılan bir kavram olmasına rağmen, fundamentalizm her türlü siyasî teoride oıtaya çıkabilir. Çoğu […]