Kontrast birçok teorisyen tarafından inkar edilmesine karşın mimari kompozisyonun, mimari estetik olgusunun en önemli olgularından biridir. Kontrast; • Bütünlüğün yaratıcısıdır. • Eşitlik-monotonluk endişesinden doğmuştur. • Tasarımda ilgi çekici canlılık verici bir görev yapmaktadır. Kontrast: mimari yapıdaki öğeler arasındaki uygunluk ve çeşitlilik yaratmak için zıt unsurları kullanmak anlamına gelmektedir. Mimarlık tarihi […]