Çevre koşullarım kabullenme yerine, aktif girişimleri ile o koşulları denetlemeyi, kendi yaptığı öğeleri ve emeğini de katarak çevresini değiştirmeyi, düzenlemeyi, yeni ve yapay çevreler oluşturmayı amaçlayan davranış biçimi bütün canlılar içinde sadece insana özgüdür. İnsanın en belirgin davranışı tüm maddi ve manevi gücünü doğayı denetlemeye yönelik olarak kullanmasıdır. Bütün girişimleri […]