Bonapartizm (Bonapartism), kişisel liderliği muhafazakâr milliyetçilikle kaynaştıran bir yönetim tarzıdır. Marksistler için Bonapartizm devletin nisbî özerkliğini temsil eder. Ayrıca Bonapartizm Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın  politikalarını ifade etmek için kullanılan bir kavram i olup şu noktaları ihtiva eder: a) Bir devrim sonrasında güçlü bir iktidar temerküzü. b) Bir merkezî yönetim ve […]