Demokrasinin Paradoksu (Paradox of Democracy); siyaset teorisinde neredeyse Antik Yunan’dan beri yer almakla beraber özellikle Rousseau tarafından vurgulanan ve daha sonra başka yazarlarca da işlenerek geliştirilen ve çeşitli şekillerde ifade edilen bir paradokstur. Demokrasinin Paradoksu şu şekilde ortaya konabilir: a) Demokratik tercihin meşruluğuna inanırsam, demokratik prosedürler sonunda seçilen siyasanın uygulanması […]