Devlet sosyalizmi (State socialism); bazen, ekonomide devlet kapitalizmi çizgisinde geniş ölçekli devlet müdahalesini ifade etmek için kullanılan, fakat sosyal sahiplik kavramıyla negatif çağrışımları yumuşatılan bir kavram. Devlet sosyalizminin Fabiancıların yazılarında ve aynı zamanda devletin çok temel bir organ olarak yer aldığı kapitalizm türleriyle devletin egemen olduğu sosyalizm türleri arasında sürekli […]

Bilimsel sosyalizm, Marksizmin diğer adıdır. (Scientific socialism) Marx’ın kendini ve fikirlerini hem ütopik sosyalistlerden ayırmak (ve bu arada ütopik sosyalistleri aşağılamak ve alaya almak) hem de 19. Yüzyılın bilime verdiği abartılı itibardan teorisini yararlandırmak ve bu surede görüşlerini mutlak, itiraz edilemez doğrular olarak takdim etmek için kullandığı isim. Buna göre, […]