Bireycilik, Sosyal grupların ve kollektivitelerin değil bireylerin merkezi önemine inanma. (Individualism, Ferdiyetçilik) Bireylerin çıkarlarının .ahlâki bakımdan kollektivitelerin çıkarlarından daha ustün olduğunu kabul eden doktrin. Bireyin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını vurgulayan ve bireysel insiyatilf, eylem ve çıkarların önemine işaret eden teori. Bireycilik ayrıca sosyal düşüncede bir yöntemdir. Kollektivizmin zıddı. “Devlet” veya […]

Bilimsel sosyalizm, Marksizmin diğer adıdır. (Scientific socialism) Marx’ın kendini ve fikirlerini hem ütopik sosyalistlerden ayırmak (ve bu arada ütopik sosyalistleri aşağılamak ve alaya almak) hem de 19. Yüzyılın bilime verdiği abartılı itibardan teorisini yararlandırmak ve bu surede görüşlerini mutlak, itiraz edilemez doğrular olarak takdim etmek için kullandığı isim. Buna göre, […]

Arrow teoremi; matematiksel iktisatçı K. J. Arrow’un (d. 1921) adıyla anılan ve sosyal tercih teorisinde çok önemli bir yer işgal eden bir teoremdir. (Arrow’s theorem) K. Arrow hem çağdaş demokrasilerin temel ilkelerini muhafaza edip hem de bir toplumun, toplumun mensuplarının tercihlerine göre belirecek alternatif durumlarını (hâllerini) tam olarak ve insicamlı […]

Birlik duygu büyüsünün en saf ve bozulmamış haliyle var olduğu yerlerde, doğadaki bir olayın diğerine, hiçbir ruhani ya da kişisel aracının müdalahesi olmaksızın her zaman kaçınılmaz olarak izlediği düşünülür. Bu bakımdan temel düşüncesi, modern düşüncesi modern biliminkiyle aynıdır. Bütün sistemin altında yatan bir inanç vardır, doğanın düzen ve bütünlüğüne dair […]