Açık Piyasa İşlemleri, toplam harcamaların değiştirilmesi amacıyla merkez bankalarının piyasaya girerek gerçekleştirdiği tahvil alım ya da satım işlemleridir. Açık piyasa işlemleri para politikasının araçlarındandır. Bu işlemler aracılığı ile sırasıyla para arzının, faiz haddinin, yatırımların denetim altına alınmasıyla, toplam harcama hacminin daraltılmasına veya genişletilmesine çalışılır. Örneğin, açık piyasa işlemleri yoluyla merkez […]