Kontrast birçok teorisyen tarafından inkar edilmesine karşın mimari kompozisyonun, mimari estetik olgusunun en önemli olgularından biridir. Kontrast; • Bütünlüğün yaratıcısıdır. • Eşitlik-monotonluk endişesinden doğmuştur. • Tasarımda ilgi çekici canlılık verici bir görev yapmaktadır. Kontrast: mimari yapıdaki öğeler arasındaki uygunluk ve çeşitlilik yaratmak için zıt unsurları kullanmak anlamına gelmektedir. Mimarlık tarihi […]

Tasarımcılar genellikle gündelik problemleri tasarımlarıyla kurnazca çözerler. Yanlız bir tasarımcı çözümleri problem haline getirmek konusunda uzmanlaşmış. Atina asıllı Katerina Kamprani 2011 yılında endüstriyel tasarım çalışmaları sırasında tökezleyince kendi çapına böyle bir çalışma başlatmış. O günden beri de bu sinir bozucu çalışmaları gün geçtikçe artmış. Çatallar, kupalar, anahtarlar, kutular, kadehler, sandalyeler […]