Üst hakkı başkasına ait bir arazi üzerinde veya altında inşaat yapmak arazide hak­kın kurulmasından önce mevcut bir inşaatı muhafaza ederek ona malik olma hak­kı veren bir irtifak hakkıdır. Üst hakkını kuran taşınmaz malikinin arazi üzerinde­ki mülkiyet hakkı devam eder. Arazi maliki üst hakkı sahibinin inşaatı yapmasına ve yaptığı inşaatı muhafaza […]