Y Kuşağı Nedir? Y Neslinin Özellikleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

3
y-jenerasyonu-nesli

1. Y Kuşağı ve Genel Özellikleri

Kesin yıllar kaynaklar arasında değişmekle birlikte, çoğu araştırma Y Kuşağı‘nın 1980 ile 2000 yılları arasında doğduğunu kabul etmektedir. Henüz kararlaştırılmış bir kesim tarihi yoktur. Y Kuşağı‘nı tanımlamak için kullanılan terimler: isim önü başlıklı kuşak, bağlı kuşak, ekranlar, Google kuşağı ve dijital yerliler; ama en yaygın kullanımı milenyum kuşağıdır.

Y Kuşağı savaş kavramıyla iç içedirler, fakat bu kuşak için düşmanlar savaş ortamından ziyade yakınlarındadır. Bu kuşak, sahip oldukları dünyanın sadece yeni fırsatlardan değil, aynı zamanda eski sorunlardan da kaynaklandığını bilmektedir, ancak umutlu kalmayı ve bir gün yaşamak istedikleri yere gelebileceklerine inanmayı istemektedirler.

Bir araştırma çalışması Y kuşağını “düşüncesinden dönmeyen” olarak ve “duyulmayı beklemektedir” şeklinde tanımlamıştır. Daha reaktif olan X kuşağı meslektaşlarının aksine, bu kuşak geleceği hakkında sıcak, emin, kararlı ve iyimser görünmektedir. İkili ve çok kültürlü evliliklerin çocukları, derinden bölünmüş bir topluma, özel ve öncelikli ruhani yollara, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı, Batı tarihindeki en çoğulcu, kapsayıcı ve bütüncül kuşak olma yolunda ilerlediler. Toplumsal konular hakkında derinden ilgilenirler, keskin bir toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusu sergilerler ve geniş çaplı çevresel, politik, kültürel ve sosyo-ekonomik toplulukların çeşitliliğini kucaklayan ağlar içindeki bireysel hakları korumaya güçlü bir şekilde inanırlar.

Günümüzün rahatsız edici sosyal parçalanmasındaki eksikliğin temelini oluşturmak için çağdaş toplumsal düzene göre, bu kuşağın üyeleri “uyuşturucu kullanma olasılığı daha düşük, başka birine saldırma olasılığı daha az, hamile kalma ve Tanrı’ya inanma olasılığı daha düşük olasılıkta” olarak düşünülmektedir. İki ebeveynli evlerde yaşayan çocukların üçte birinden daha azıyla, bu Batılılaşmış toplumda güçlü bir çekirdek ailenin beklentisi olmadan büyümesi muhtemel ilk nesildir. Cinsiyet, ırksal, kültürel ve dinsel olarak nötr bir siber gökyüzü altında çalışmış ve oynamış olan bu kuşakların her ikisi de yalnızca hoşgörülü değil, çeşitliliği de fazlasıyla kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda da “kumaşın bir parçası” olduğu için değişimden bahsetmezler; heyecanı heyecanla ve macera duygusuyla kucaklamaktadırlar. Y kuşağının, X’lerin karşılaştığı kültürel-ekonomik sorunları çözmeye çalışacakları, Bebek Patlaması Kuşağının uçlardaki davranışsal aşırılıklarını düzeltebilecek ve Sessiz Kuşak tarafından boşalan sosyo politik rolü dolduracakları düşünülmektedir.

Y kuşağı, tercih ettikleri mesleklerde anlamlı işler bulmak; bilgili olmak, özel çalışma arkadaşlarıyla yan yana çalışmak. Birçoğu, X’lerin on yıl önce yürüdüğü yolu izlemiştir. Bazıları çalışmaktan kurtulmak için okulda kalmaya ve eğitime devam etmeye karar vermiş, bazıları yeniden ekonomik olarak toparlanmak için anne ve babasının evine taşınmıştır. Bazıları faturalarını paylaşmak ve tecrübe kazanmak için kendi alanlarının dışında düşük ücretli işler almıştır.

y-kuşağı-teknoloji

Yüksek teknoloji ortamı değerlerini şekillendirmiş ve “teknoloji meraklısı”, sosyal ağ dünyası da dahil olmak üzere, kablolu dünyasında onları çok rahatlatmıştır. İnternet ve anlık iletişim ile bağlantılı bir dünyada olgunlaşarak, anında tatmin ve sürekli ve anında geri bildirim arayışında bulunmaktalar.  Teknoloji, Y kuşağı için tamamen şeffaftır, hava gibidir. Kablosuz cihazlar, sosyal ağlar, dizüstü bilgisayarlar, internet tabanlı haberler ve mesajlarla büyümüşlerdir. Yapılan bir çalışmada, % 83’ünün cep telefonlarını haftanın yedi günü, günde 24 saat yakın tuttukları ortaya çıkmıştır. Bazı kuşaklar bu iletişimi bir zaman kaybı olarak görse de, “Y’nin serbest teknoloji, anlık mesajlaşma, bloglama, mesajlaşma ve e-posta gibi etkinliklerle aldıkları sosyal etkileşim” olarak görmektedirler. Bu teknoloji güdümlü düşünce biçimi, bilgisayarların veri organizasyonu ile ilişkilidir, daha hızlı işlemeye ve bilginin daha geleneksel olarak daha doğrusal bir düşünme modeline göre daha fazla emilmesine izin verir. Bilgisayar ve dijital teknolojinin bilgisinde ve kullanımında ebeveynlerini aştılar ve sıklıkla bu tür teknolojilerin yaşamlarına ve işlerine uygulanmasında kendilerine kaynak olarak hizmet etmiştir. Y’lerin teknoloji dürtüleri hızlı tepki verme ile birleştiğinde, yüksek benlik saygısı ile hızlı ilerleyen bir kuşak olduğu görülmektedir.

Bu kuşak teknoloji ile öğrenmektedirler. Y Kuşağı birden fazla kaynaktan hızla bilgi toplamalarına ve veriler arasında bağlantılar kurmalarına izin veren yazılımlarla zihinlerinin gelişmesine izin vermiştir. Bu sayede birçok kaynaktan bilgi alma ve analiz etme yeteneği, Y Kuşağı‘nın bir sonraki özelliğine, çoklu görevlere yol açmaktadır. Bu bilgisayar meraklısı çalışanlar grubu, iletişim kurmak ve önemli bilgileri hızlı bir şekilde almak için facebook ve twitter gibi sosyal ağ tesislerine yoğunlaşmaktadır. Y kuşağı özel bilgileri çevrimiçi ortamda paylaşma konusunda daha özgür ve çevrimiçi ortamda rahat bir şekilde ilişki kurmaktadır.

Psikolojik açıdan bakıldığında, Y Kuşağı daha yüksek benlik saygısı, kişisel hayranlık, kaygı, depresyon, sosyal kabul için daha az ihtiyaç duyar ve daha fazla dış kontrol odağı göstermektedir. Artan kontrol odağı, yenilikçi, verimli, dirençli, hoşgörülü, özgüven ve öz-merkezlilik, aynı zamanda teknik, uyarlanabilir ve öğrenenleri merkezileştiren özelliklerdir. Bir karardan rahatsız olduklarında, statükoya meydan okuma veya işlerinde bir süreç veya prosedür sorma olasılıkları daha yüksektir. Genellikle “neden” kuşağı olarak adlandırılırlar, endişelerini ve düşüncelerini dile getirmekten çekinmezler. Ayrıca örgüt standartlarına körü körüne uymazlar.

neden

İşyerinde sürekli olarak onay, övgü, onaylama, eğlence ve heyecan arayışında olan “duygusal olarak muhtaç” ve “yüksek bakım” olarak tanımlanmıştır. Bu nesil hiyerarşik yapılara daha az aşinadır ve acil geri bildirime ihtiyaç duyar, işten zevk almaya çalışırlar, fırsat ve toleransın çok önemli değerler olduğuna inanırlar. Çoklu görevlerde etkilidirler ve sınırsız çevrimiçi bilgilere ömür boyu erişimlerinin olması onları meraklı ve sorgulayıcı yapar. İlginç bir şekilde, işyerinde özgürlük ve esneklik ararken, onlar da önceki nesillere göre net talimatlar ve daha fazla denetleyici girdiler aramak isterler. X’ler gibi, en yetenekli Y’ler de bağımsızdır, sorumluluktan hoşlanan, anında geri bildirim isteyen ve saatlik olarak bir başarı hissi almayı bekleyen girişimci düşünürler. Zorlu işleri ve yaratıcı ifadeleri, özgürlük ve esnekliği severler ve mikro-yönetimden nefret ederler. Oryantasyon programını tamamlamadan önce bile, ekibini, departmanı ve organizasyonunu nasıl düzeltebileceğinizi anlatabilirler. Bu kuşak “Biz buradayız” diyen bir tutumda olacaktır.

Organizasyonlardan, yöneticilerden, iş arkadaşlarından ve kendilerinden çok yüksek beklentileri vardır. Sorumlulukların verildiğini ve çalıştıkları şirketin gerçekleştirdiği karar ve eylemlerde yer aldıklarını takdir ederler. “Organizatörler ve toplum koordinatörleri” ile dolu bir gençliğe alıştırılmış olan iş dünyasına giren bu gençler, daha fazla denetim, rehberlik ve yapı arayışında olacaklardır. İşyerinden açık, özlü talimatlar vermesini ve bazı durumlarda, onlar için ayrıntılı bir kariyer planı çizmesini, yükselen ve ilerlemelerin öngörülen zaman çizelgesiyle tamamlamasını beklemektedirler.

Y kuşağı çalışanları rahattır ve yöneticilerin onları isimleriyle bilmelerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalarını ve refahlarını önemsemelerini beklemektedir. Kolektif eyleme inansalar da, her kuralı sorgulama eğilimindedirler çünkü kuralların ihlal edildiğine inanırlar. Sadece bir iş tanımının katı sınırlarında kalmak zorunda oldukları fikrini reddederler. Kıyafet kodları, standart iş gününün değişmezliği ve çalışan-yönetici ilişkileri gibi işyeri normlarına meydan okumaları muhtemeldir. Bir şey onları rahatsız ederse konuşmaktan korkmazlar çünkü onlar okulda ve X kuşağı ebeveynleri tarafından çok sayıda soru sormak için eğitilmişlerdir.
İş ahlakı, birçok yönden, otoriteyi memnuniyetle karşılayan büyük ebeveynlerinkine benzemektedir. Kişisel ve mesleki tatmin arayışında, iş ahlakını niteleyen bir yapılabilir davranış sergilerler. Aynı zamanda iyi çalışabileceklerine ve aynı anda iyi şeyler yapabildiklerine inanıyorlar. En iyi programı, en çok parayı ve en yeni elektronik cihazları sağlayan bir şirkete sadıktırlar. Ek sorumluluk almak için yavaş olabilirler.

kişisel-gelişim

2. Y Kuşağının İş Hayatında İhtiyaç Duyduğu Konular?

Eğitim ve gelişim ile ilgili bir takıntıya sahip olan ve onları gelecekte daha değerli kılmak için her türlü deneyimi bir araya getirme fırsatı sunacak organizasyonları aramaktadır. “İş güvenliğine” inanırlar, ancak geleneksel tanımında
değiller. Y’ye göre iş güvenliği, “Burada yapabileceğim her şeyi öğreneceğim ve öğrenmeye devam etme fırsatları ortadan kalktığı anda, başka bir kuruluşla daha iyi bir konuma bakacağım. Elbette, genişletilmiş becerilerim, deneyimlerim ve bilgim için en iyi anlaşmaları görüşeceğim. Her zaman bir iş bulabileceğimi bilme güvencesine sahibim ve bunun tek bir şirketle olduğunu görmüyorum” görüşleri hâkimdir. Y’ler büyük kardeşleri gibi, fırsat okyanusları önlerine geldiği zaman suya girme sabrına sahip değildir. Çok cabuk ve iyi öğrenirler.

Y kuşağının iş yaşamında bazı alanlarda özel ihtiyaç duydukları konular vardır. Bunlar aşağıda sıralandığı gibidir:

 • İş ahlakı. Bu, her bir kuruluş için özel olma eğilimindedir.
 • Müşteri hizmetleri becerileri. Y’ler muhtemelen dinlemeyi, problem çözmeyi ve zor insanları ele alma gibi becerileri geliştirmeye ihtiyaç duyacaktır.
 • Zaman yönetimi. Y’ler, son başvuru tarihlerini karşılamak için zamanlarını yönetmede yardıma ihtiyaç duyabilir
Y kuşağı da çok sadık değildir. Bugün burada olma ve yarın gitme eğilimindedirler. Kariyer seçeneklerini açık tutmaları muhtemeldir. Bununla birlikte, işlerini değiştiren X’lerin aksine, Y kuşağının tüm kariyer değişikliklerini yapma veya paralel kariyer yapma olasılığı daha yüksektir. X’ler gibi, esnek programları tercih ederler. İş onlar için bir öncelik değil, arkadaş ve aile önceliktir. Ancak, bu onların işlerini ve profesyonel gelişimlerini çok ciddiye almadıkları anlamına gelmemektedir. İşyerinde Y Kuşağı, kariyerinin erken aşamalarında yüksek profilli bir işi tercih etmektedir. İddialı ve rekabetçi nitelikleri nedeniyle, işyerinde rekabetçi, zorlukların tadını çıkarıp büyüme ve tanınma isteğinde bulunurlar. Uzun bir süre aynı pozisyonda kalmaları beklenmemektedir. Örgütün farklı kesimlerini öğrenmek için “büyük resmi” görmek ve böylece kendilerini organizasyonda değerli kılmak için özlem duyarlar. Zor ve hırslı işçilerdir ancak Bebek Patlamasının aksine, işkolik değildirler. Y kuşağının işyerinde yaşadığı en büyük problem, hiç kimsenin onlara saygı duymadığına ve onları takdir etmediğine inanmalarıdır. Çok emindirler ve yüksek öz saygı duyarlar. Kişisel iletişim, güçlü liderlik ve yönlendirme olduğunda en iyi şekilde çalışırlar.

Bu kuşak, iyimser, gerçekçi, dünya çapında farkında ve doğası gereği de kapsayıcıdır. Daha az şımartılmış olan Y kuşağı, çeşitliliği ve farklı türdeki aileleri kabul eder, sivil topluma ve gönüllülüğe yatkındırlar. İş ve ev arasında bir denge kurmaya, oyun ve çalışma biçimleri arasında bir kusursuzluk arayışına girebilirler. X’ler uzak durmak ve yalnız çalışmak isterken, Y’ler güçlü akran ilişkilerine sahip olduklarından ekip çalışmasına, toplulukla veya gurupla, uyumlu ve işbirlikçi bir yaklaşımı ve çalışmayı tercih ederler. Kaygı ve sorularına gecikmeden cevap veren kişiselleştirme, sayısız seçenek ve geri bildirim beklemektedir. Oldukça motive ve akıllı olma potansiyeline sahipken, bazıları bu kuşağın işyerindeki sosyal becerilerini kaba ve terbiyesiz olarak görmektedir.
Y kuşağının ebeveynleri çocuk sahibi olmadan önce başarılı kariyerini kuran geç Bebek Patlaması ve erken X kuşağıdır. Çocuklarının etkinliklerine katılmak için işlerini ve kişisel programlarını düzenlemişlerdir. Her iki Y Kuşağı ebeveyni çalıştığı için, çocukların bakımını gündüz bakımı, anaokulları, organize sınıflar ve takımlar gibi yerleşik alt yapılar da üstlenmiştir. Sürekli uyarım, çok kültürlü evlilikler ve çeşitliliğin kabul edildiği bir dünyada büyümüşlerdir. Y Kuşağı başarısız olduğunda anne babalar işlerine ara vermişler ve bununla başetmiş oldukları için bu kuşak başarısızlıkla tanışmamış, çoğunlukla başarıyı bilmiştir. X’ler gibi, ebeveynlerini küçümsemişler ve kurumlara güvenmemişlerdir. Fikirlerini her ortamda rahat ve özgür dile getirirler. X’lerden farklı olarak bu kuşak daha fazla merhamete inanmaya eğilimlidir. Kolektif eyleme inanırlar, gelecek konusunda oldukça iyimserdirler ve merkezi otoriteye güvenirler. İşyerinde uzun süre bulunmasalar da, işlerini güçlü bir ruhla yapmak için sağlam bir irade gösterirler. Bunun nedeni de okulda gruplara, organize sporlara ve çok küçük yaşlardan itibaren müfredat dışı etkinliklere bağlı olabilir. Onlar dürtüseldirler ve önce bir felsefeye sahip olurlar, sonra çalışırlar. Diğer kuşaklar Y kuşağını sabırsız olarak görse de, bir aktiviteden diğerine sorunsuz bir şekilde geçebilecek yetkinliğe sahip olduklarından çoklu görevlerde başarı gösterirler ve bu çoklu görevleri gerçekleştirmede yoğun olarak iletişim araçlarını kullanırlar. Başkalarına anında geri bildirim verebilir ve karşılığında beklerler. Bazen yanıtın içeriğine değil, yanıtın hızına daha fazla önem verirler. Onlar kendi başlarına bir şeyler keşfetmeyi severler ve bir görevin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir dakika dahi ayrıntılarıyla anlatılmasından hoşlanmazlar. Bağımsız öğrenenler olduklarından, görevi gerçekleştirmek için harekete geçerler ve ihtiyaç duydukları bilgiyi kendileri bulurlar. Cekada, sürekli sosyal etkileşim arzusuyla Y kuşağı çalışanlarının takım oyuncusu olduğunu belirtir. Aslında, ekip çalışmasını bağımsız tip çalışmaya tercih ederler. Fikirleri paylaşmak ve bu fikirleri beslemek için bir grupta birlikte çalışmaya inanırlar. Diğer kuşaklar takım projeleri fikrini incelerken, Y kuşağı ise çeşitli insanlarla çalışmaya çok alışkındır. Çalışanları takım çalışmasına değer verse de, otonomiye de yüksek bir değer katarlar. Y Kuşağı, yönlendirilmekten ziyade koçluk yapmak ister.

Birçok şirket, açık çalışma alanları ve teknolojiyi kullanarak Y Kuşağı çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan elverişli ortamlar yaratmıştır. Bu kuşak kısa algılarla bilgi aldığı için, her 10-15 dakikada bir mola verilmeli ve görevler arasında geçiş yapmaları sağlanmalıdır.  Pek çok Y nesli çalışanı, “yaşamaya çalışmak, çalışmak için yaşamamak” ifadesine inanmaktadır. Bu yeni yetenek türü çalışma uğruna iş yapmıyor. Onlar için işin anlamı veya sonucu olmalıdır. Bu yüzden Y kuşağı çalışanlarına büyük resme daha fazla katkıda bulunacak bir görev verilmeli ve bu görevi yerine getirmesi için yalnız bırakılmalıdır. Bu yararlıdır çünkü bir şirkete yaratıcı ve yenilikçi değer katarlar. Eski şeyleri yapma yoluna gitmezler; bunun yerine her zaman yeni ve daha verimli yöntemler bulmaya çalışırlar.
Araştırmacılar bu durumun yöneticiler için sinir bozucuolabileceğini belirtmiştir. Ayrıca yöneticiler, Y kuşağı çalışanlarının otoritelerini sorgulamadıklarını, aksine yöntemin etkinliğini sorgulamadıklarını fark etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Y kuşağı “onları doğru bir şekilde nasıl yöneteceklerini bilenler için tarihteki en yüksek iş gücü” olarak tanımlanmıştır.

kişisel-gelişim-2

Y kuşağı, kişisel gelişim ve sürekli öğrenmeye değer verir ve bu grup, sürekli bir beceri geliştirme ve farklı kurumlara taşınabilir bir kariyer inşa etmek için kendilerini güncellemenin gerekliliğinin farkındadır, ancak genellikle kurumsal merdiveni tırmanmak için giriş seviyesi işlerinden ve bu sürenin geçmesinden memnuniyetsizdirler. Bu kuşak, deneyimin çok önemli olduğuna inandıkları için üstünü dinlemekten daha çok deneyim kazanmak için çalışacaktır.

Ayrıca, alışık oldukları teknolojik iletişim ve sanal öğrenmenin genel olarak izole edici etkisi nedeniyle, kişilerarası dinamikler ve sosyal ilişkilerde asgari düzeyde beceri sahibi olan işyerine de ulaşabilirler. Sonuç olarak, bu açık sözlü ve özgüvenli çalışanlar sürekli geri bildirim almayı, sık sık övülmeyi ve tutarlı bir şekilde ödüllendirilmeyi beklemektedir. Sürekli sorgulamaları, teknoloji ve bilgi gelgit dalgası tarafından sunulan farklı bakış açılarına ve sonsuz olasılıklara ömür boyu maruz kalmanın ürünüdür.

3. Y Kuşağı Kısaca Nasıl Tanımlanabilir?

Özetle Y kuşağı:

 • Bireysel sorumluluk, karar verme özgürlüğü,
 • Sosyal ilişkileri teşvik eden hoş çalışma ortamı istekleri,
 • Öğrenme ve büyüme fırsatları,
 • İşbirliği ve ortak karar verme,
 • Sürekli geri bildirim ve performans değerlendirmeleri,
 • Açık iletişim ve ulaşılabilir yöneticiler,
 • Yaşça daha büyük üyelerden yaşam tarzlarına ve çalışmalarına saygı duyulması,
 • Performansa dayalı ücretlendirme,
 • Zaman ve uzay esnekliği,
 • Yüksek çalışan devri olarak tanımlanabilir.

4. Y Nesli ile İletişi Kurmak

Y’ler ile ilişkileri geliştirmek ve beklentileri karşılamak, bu nesil ile başarıiçin temel teşkil etmektedir. Aşağıda sıralanan sekiz en iyi uygulamayı ve öneriyi benimseyerek bu ilişkileri kurmak ve bu beklentileri karşılamak daha kolay olabilir:

 • a. Y’leri ve bireysel yeteneklerini tanımak: Ekibinizde her bir Y kuşağı çalışanına zaman ayırın ve yeteneklerini öğrenin. Onları dinleyin, hayallerini ve özlemlerini sorun. Yürüyüşe çıkın, öğle yemeğine götürün ve onlarla kahve için. Y’ler resmi ortamlarda resmi olmayan ortamlardan daha rahat hisseder.
 • b. Koçluk ilişkileri kurmak: Y’ler, büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak isteyen öğretmenleri olan yöneticileri istiyor. “Eğitim harika” düşüncesinde bir kuşak olduklarından, kendinizi dinamik bir öğrenme kaynağı olarak konumlandırın. Gerektiğinde kaynakları, araçları ve öğrenme hedeflerini sağlayın. Bu kuşak çoğu insanın yaptığı gibi başarılı olmak için bilgiye veya beceriye hemen ihtiyaç duyduklarında en iyi şekilde öğrenirler.
 • c. Y’leri iş arkadaşı olarak görün: Küçümseyen yöneticilere ya da cevaplandırılan sorulara ihtiyaç duyduklarında yaklaşamayacakları herhangi bir yöneticiye katılamazlar. Bir ast olarak değil, bir meslektaş veya bir ortak gibi hissetmek isterler. Onlara saygıyla davranmak ve karşılığında saygı istemek, büyük bir ilişkinin anahtarıdır.
 • d. Programları ve atamaları özelleştirmek için yeterince esnek olun: Herkesten daha hızlı ve daha iyi çalışmak isterler, bu nedenle beklentilerinizi net bir şekilde belirlemek için hedefleri, son teslim tarihlerini ve yönergeleri belirleyerek onları yakından takip etmeniz gerekir. Bu sınırlar içinde yaratıcı olmaları için onları güçlendirin. Yüksek performans için en iyi programları ve ödevleri ödül olarak konumlandırın.
 • e. Sürekli olarak yapıcı geribildirim sağlayın: Y’lere doğru ya da yanlış olduklarını anlatmak için performans değerlendirmelerini beklemeyin. Onlara her gün görüşlerinizi, bugün neler yaptığını ve nasıl gelişebileceğini bildirin. Olumsuz bir sonuçtan dolayı zarar vermekten kaçının ve doğru ve olumlu olanı bir alışkanlık haline getirmek için vurgulayın.
 • f. Ödüller ve teşvikler: Ödüller ve teşvikler söz konusu olduğunda, performans tek rehberiniz olmalıdır. Ayrıca performans ile sonuca verdiğiniz yanıt arasında çok fazla zaman geçmesine izin vermeyin. Katkı yapıldıktan hemen sonra övgü, takdir ve ödülleri teslim ettiğinizden emin olun.
 • g. Y’lerin iş arkadaşlarının yüksek beklentilerini karşılamasına yardımcı olun: Y’ler, meslektaşlarını engin bilgi birikimi ve uzmanlık alanları olarak gördükleri için bu algıdan yararlanın. Çeşitli yetkinliklerde uzman olan yıldız çalışanları tanımlayın, resmi ve gayri resmi rehberlik ve koçluk fırsatları oluşturun. Y’lerin sorulara cevap verdiğinde, bir projeyi yürütme stratejileri veya tam zamanında destek ve teşvik sağladığında kolayca erişebilecekleri “gitme” (yol haritası) veri tabanı oluşturun. Her yaşlı kişiyi, gençlere sunmak için değerli bir şeyleri olan bir öğretmen olarak ekibinize yerleştirin.
 • h. Y’lerin kendileriyle ilgili yüksek beklentilerini karşılamasına yardımcı olun: Y’ler hemen anlamlı katkılar yapmak istiyor. Bu, takdire şayan bir amaç ve onlara nasıl ulaşacaklarını öğretmek, zamanınızı birazcık alabilir.
Diğer Nesiller ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki içeriklere göz atabilirsiniz;

Mücella ARI/KUŞAKLARIN İŞ GÖRME ANLAYIŞI İLE KÜLTÜR DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

3 thoughts on “Y Kuşağı Nedir? Y Neslinin Özellikleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1965)-Baby Boomers - Me Generation

Pts Tem 20 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on Telegram1. Bebek Patlaması Kuşağı Nedir? Tarihimizdeki en büyük kohortlardan biri olan ve 2. Dünya Savaşının ardından büyümüş olan Bebek Patlaması Kuşağı toplum, iş ve ekonomiyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yıllar arasındaki doğumlardaki patlama […]
Bebek Patlaması Kuşağı-baby-boomers-me-generation