Yağmur Bahçeleri Nedir?☔Yağmur Bahçesi Ne İşe Yarar?

Yağmur bahçesi

Yağmur sularının herhangi bir işlem yapılmadan, direkt olarak yönlendirildiği ve üzerinde doğal ve egzotik bitkilerin yetiştirilebildiği sığ çukur alanlara Yağmur bahçesi veya diğer bir deyişle ″biyolojik tutma alanları (bioretention)″ adı verilmektedir.

Yağmur bahçesinin temel amacı; toplanan yüzey akışın iyileştirilmesini sağlayarak su kalitesini artırmaktır.

Yağmur bahçelerinin, kentler için sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi kapsamında birçok faydasından bahsetmek mümkündür. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir;

  • Atık su kanalına gidecek yağmur suyunu toplayarak miktarın azaltılmasını sağlar,
  • Yeraltı suyunu besler,
  • Terleme ve buharlaşmayı arttırır,
  • Uygulanan alanlarda tespit edilen drenaj sorunlarına çözüm alternatifi sunar,
  • Yüzey akışı azaltır, yağmur suyunun zararlı yabancı maddelerden (yağ, ağır metal vb.) temizlenmesini sağlar ve su kalitesini arttırır,
  • Kentler manzarasını iyileştirir ve estetik kaygıyı minimum seviyeye düşürür,
  • Ekolojik dengenin ve ekosistemler arası geçişlerde uyumun sağlanmasına yardımcı olur.
Yeşil yağmur suları olarak adlandırılan, doğayı birebir örnek alarak fayda sağlayan diğer yöntemler ise şu şekildedir;

Bio yağmur hendekleri: En yaygın Sel Suyu Yönetim Uygulama tipi olan Bio Yağmur Hendeği, kaldırım bordürü boyunca çalı veya otsu bitkilerin dikimi ve sulama işlemi tamamen yakalanan yağmur suyundan desteklendiği dahice bir sistemdir. Bordürler kesikli olarak kullanılmalıdır ki yoldan gelecek bir damla yağmur suyunun dahi bu dikilen bitkilere erişimi sağlansın. Bu hendekler araç ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde dizayn edilmeli ve uygun konumlar seçilmelidir.

Geçirimli yüzeyler: Yağmur suyunun alt tabakalara geçmesine izin veren geçirimli alanlardır. Asfalt, beton vb. gibi su geçirmez materyalin alan kullanımları ölçülü ve planlı olmalıdır. Kurak mevsimlerde azalan yeraltı suyunun tekrar yükselmesini sağlamaya yardımcı olur. Yüzey sularının yavaş yavaş toprağa süzülmesi, filtrasyon görevlerinin yanı sıra sel ve taşkın riskinin önlenmesinde yarar sağlarlar.

Yeşil sokaklar: Yağmur Suyu Yeşil Sokak olarak tanımlanır, bio yağmur hendeğinden farklı olarak, bir kaldırımda veya yolda bulunan, standart sokak aksı boyunca uzanan ve sel suyu akışını toplayan ve işleyen bir dikili alandır.

Yağmur suyu ağaç çukurları: Yağmur suyu ağaç çukurları, bakteri, azot, fosfor, ağır metaller, yağ ve gres gibi kirleticilerin tutulduğu, bozulduğu ve emildiği malç, toprak ve bitki kökleri katmanları aracılığıyla yağmursuyu toplamakta ve filtrelemektedir. Bu işlemden geçmiş yağmursuyu daha sonra zemine sızarak geçer ya da başka bir drenaja aktarılır. Bu tip ağaç çukurları prefabrik olarak yapılır ve uygun bir toprak karışımıyla dikim yapılır. Bu çukurlar diğer yağmur suyu toplama sistemleriyle bir arada kullanılır.

Hücresel asma kaldırım sistemleri: Zemin döşemesinin toprak içerisinde bulunan direk, destek ve yapısal hücreler ile desteklenerek oluşturulan boşluğun ağaç köklerine uygun hacim yaratarak uygun şekillerde yağmur suyunun filtrelenmesini ve kullanılmasını sağlar. Bu sistemler prefabrik, beton ve kompozit materyallerle kurulması oldukça kolay sistemlerdir. En güzel örneklerden biri olan, New Yorkta Dünya Ticaret Merkezi (World Trade Center Memorial Plaza) önünde yapılmıştır.

Yeşil çatılar: Yeşil çatı sistemi, binanın çatısında, balkonunda, terasında vb. yapısal donatıların etkisinin azaltılması için bu alanlarda uygun koşullarda bitki yetiştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kentsel Isı Adası ve Su Baskını-Taşkını etkilerini azaltarak çevresel fayda sağlamaktadır. Ekonomik açıdan da bir faydası vardır, ısı yalıtımı sağlar, su ve enerji tasarrufu sağlar.

Diğer yöntemler: Açık yağmur olukları, yüzeysel yağmur iletme kaynakları, yeşil otoparklar, geçici ve daimî su tutma alanları ve uygulamaları, su çayırları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

İntifa Hakkı Nedir?

Cts Ağu 29 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on Telegramİntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde kurulması müm­kün olan, intifa hakkı sahibine, konusu olan şeyden tam yararlanma imkânı sağla­yan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile malik, eşyanın veya […]
yararlanma hakkı

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin